Usluge platforme Eduka Statistika

Praćenje aktivnosti učenika tokom korišćenja digitalnih udzbenika je značajno jer na taj način možete korigovati učenika i nagovestiti mu o nedostacima u radu. Platforma nudi veliki broj izveštaja za sve različite uloge raspoređene na njoj.

alternative

Izveštaj za učenike

Svaki učenik ima pun pristup svojim rezultatima dobijenim korišćenjem digitalnih udzbenika.

alternative

Izveštaj za nastavnike

Prednost platforme je činjenica da pored zbirnih izveštaja nastavnik ima mogućnost da posmatra svaki deo kome pristupa određenu učenik.

alternative

Izveštaj za škole

Školski administratori (npr. direktor škole) imaju pristup svim podacima koje generiše platforma E-Eduka koji su raspoređeni u njegovoj školi.